Yüksek Öğrenim kredi borcu ile ilgili 7143 ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasından yararlanıldığı halde vergi daireleri tarafından gönderilen ödeme emirlerine karşı başvuru yolları

  • Home
  • Vergi Ceza Yargılaması
  • Yüksek Öğrenim kredi borcu ile ilgili 7143 ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasından yararlanıldığı halde vergi daireleri tarafından gönderilen ödeme emirlerine karşı başvuru yolları