Vergi yargılamasında yürütmenin durdurulmasına kararlarına karşı itiraz edilebilir mi?

Yürütmenin durdurulması Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, vergi mahkemeleri ve tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iletişim kurunuz…

Leave A Reply