Vergi Mahkemelerinde parasal olarak duruşma, tek hakim, itiraz (istinaf), temyiz sınırı ne kadar dır ?

Bilindiği üzere; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabidir.

Dilekçeler üzerine ilk inceleme başlıklı 14 maddenin 4 üncü fıkrası tek hâkimle çözülecek dava dilekçelerinden bahsetmekte fakat bunun yasal sınırına değinmemektedir.  Tek hâkim tarafından bakılacak olan davalarda yasal sınır 2019 yılı için 44.000 TL’ye kadar olan davalardır. Fakat tek hakim tarafından 6.000 TL kadar olan davalarda istinaf hakkı yoktur ve tek hakim tarafından kesin olarak karara bağlanır.

Duruşma başlıklı 17 maddesi taraflardan birinin istemi üzerine yasal sınır 2019 yılı için 44. 000 TL üzeridir.

Kararlara karşı başvuru başlıklı 45 maddenin 2’nci fıkrasında istinafın, temyizin şekil ve usullerine tabii olduğu belirtilmektedir.

Dolayısıyla 2019 yılı için 44.000 TL’ye kadar olan kısım ile 144.000 TL’ye kadar olan kısımlar için tek hâkim ve heyet halinde verilen kararlara istinaf yolu açıktır. Fakat 144.000 TL üzeri istinaf aşamasından geçmiş davalar için ise temyiz yolu açıktır.

Daha ayrıntılı bilgi için vergicezayargilamasi.com’la iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

Leave A Reply