Tarhiyat sonrası uzlaşmalarda dava açma süresinin hesaplanmasında hangi tarih dikkate alınmalıdır?

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 7’nci maddesinde; Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya ceza muhatabı; tarh edilen vergiye veya kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabileceği, bu takdirde, dava açma müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış ise, bu müddet tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzayacağı hükme bağlanmıştır. Yukarıda açıklanan yasa hükmü uyarınca dava açma süresinin başlaması için, uzlaşma komisyonu toplantısında tutanağın imzalanması yeterli olmayıp bu tutanağın ayrıca mükellefe edilmesi gerekir.

Dolayısıyla dava açma süresinin başlama tarihi olarak uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağının tebliğ edildiği tarih dikkate alınmalıdır.

Daha ayrıntılı bilgi için vergicezayargilamasi.com.tr’ye başvurunuz

Leave A Reply