Takdir Komisyonlarının verecekleri kararın kapsamının belirlenmesi ve re’sen vergi tarhında ulaşılmak istenen amaç ne olmalıdır?

  • Home
  • Vergi Ceza Yargılaması
  • Takdir Komisyonlarının verecekleri kararın kapsamının belirlenmesi ve re’sen vergi tarhında ulaşılmak istenen amaç ne olmalıdır?

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 30 uncu maddesi re’sen vergi tarhını tanımlamaktadır. Re’sen vergi tarhı ile ulaşılmak istenen amaç vergi dairelerinin bilgisi dışında bırakılan kazancın gerçeğe en yakın miktarlarının saptanmasıdır. Nitekim beyannamelerin yasal ve ek sürede verilmemiş olmasından dolayı mükellefler adına re’sen vergi salınması sırasında matrah takdiri yapmak durumunda olan takdir komisyonlarının verecekleri kararların kapsamını belirleyen yine aynı Kanunun 31/8 inci maddeside bu kararlarda takdirin dayanaklarını gösterilmesi hükme bağlanmıştır.

Tüm bu hükümler vergi dairesi müdürleri ve takdiri yapacak komisyonlarca, tarhı gereken vergiye ait matrahın gerçeğe en yakın miktarlarının saptanması için gerekli araştırmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

Leave A Reply