Sözleşmede sürenin uzatılacağına ilişkin bir şerh olmaksızın, sözleşmede bir hüküm dolayısıyla kendiliğinden uzayan sözleşmelerde damga vergisi alınır mı?

  • Home
  • Damga Vergisi
  • Sözleşmede sürenin uzatılacağına ilişkin bir şerh olmaksızın, sözleşmede bir hüküm dolayısıyla kendiliğinden uzayan sözleşmelerde damga vergisi alınır mı?

Malum olunduğu üzere; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisine tabii olduğu, Kanundaki kağıt teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 2’nci maddesinde, vergiye tabii kağıtların mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerinde damga vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Şerh ise; bir anlatım veya yorumlama, bir şeyi açıklamak amacıyla bir kağıda yazılmış olan ifade olarak tanımlanabilir. Şerh yazılı olan bir kağıdın, herhangi bir yerine boşluğuna konulabilir. Önceden düzenlenmiş bulunan kağıdın altına veya arkasına bir boşluğa, bu kağıdın hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin şerh konulması halinde bu kağıtlar damga vergisine tabii olur.

Dolayısıyla sözleşmede bulunan hüküm dolayısıyla süresi kendiliğinden uzayan sözleşmelerin damga vergisine tabii olacağı görüşü verginin kanuniliği ilkesine terstir.

Daha ayrıntılı bilgi için vergicezayargilamasi.com’la iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

Leave A Reply