Damga Vergisi Kanunu İhtilaf Çözümü

Damga Vergisi Kanunu İhtilaf Çözümü

Şirket ortağından emsaline göre yüksek bedelle hammadde satın aldığı ve bu yolla örtülü kazanç dağıtımında bulunduğu ileri sürülerek yapılan tarhiyatta, aynı isimli ya da aynı kimyasal özelliklere sahip olan maddelerin fiyatlarının, söz konusu emtianın temininde ki güçlük, arz ve talep durumu, alım miktarı, üretim süreci, temin edilen yerin uzaklığı, üretim ve temin aşamasında geçirdiği işlemler gibi birçok nedene dayalı olarak, farklılık gösterebileceği vb özellikler dikkate alınmadan örtülü kazanç dağıtımı iddiasında bulunulamaz.

Sahte fatura düzenlediği  tespit edilen mükelleflerden alınmış mal ve/ya hizmetin ayrıntılı olarak incelemesi yapılmadan, inceleme konusu giderlerin gerçekten yapılıp yapılmadığına dair tespitler ortaya konulmadan, firma faaliyetleriyle ilgili gerçek durum göz önüne alınmadan giderler red edilemez.