Sahte belge kullanma, defter ve belge ibraz edilmemesi durumlarında takdir komisyonları katma değer vergisi indirimleri yönünden matrah takdir edebilir mi?

  • Home
  • Vergi Usul Kanunu
  • Sahte belge kullanma, defter ve belge ibraz edilmemesi durumlarında takdir komisyonları katma değer vergisi indirimleri yönünden matrah takdir edebilir mi?

Bilindiği üzere; takdir komisyonlarının görevinin, yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve kıymetleri takdir etmektir (213 sayılı VUK.74-75 md).

Mükelleflerin gerek sahte fatura kullanmaları gerekse defter ve belgeleri ibraz etmemeleri gibi durumlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda öngörülen indirim mekanizması vergilendirme tekniği açısından ancak vergi indirimleri yönünden yapılacak vergi incelemesiyle sonuca bağlanması gerekir.

Bu nedenle takdir komisyonlarının sahte belge, defter ve belgelerin ibraz edilememesi durumlarında matrah takdir etme yetkisi bulunmamaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için vergicezayargilamasi.com’la iletişim kurunuz Saygılarımızla…

Leave A Reply