Mücbir sebebin varlığı durumunda defter ve belgelerin zayii olduğu hususu nasıl ispatlanabilir.

  • Home
  • Vergi Usul Kanunu
  • Mücbir sebebin varlığı durumunda defter ve belgelerin zayii olduğu hususu nasıl ispatlanabilir.

Vergi Usul Kanununda mücbir sebep halinin mutlak suretle zayi belgesi ile ispatlanması gerektiği yönünde bir hüküm bulunmadığı gibi bu konuda Ticaret Kanunu hükümlerine atıfta yapılmamıştır. Bu nedenle yargı yerlerince dava dosyasına sunulan zayii belgesi ve diğer deliller göz önüne alınarak, defter ve belgelerin mücbir sebep nedeniyle vergi idaresine ibraz edilmediğinin, her uyuşmazlıkta ayrı ayrı değerlendirilerek karar verilmesi gerekmektedir.

Mükellefler defter ve belgelerin zayii olduğu hususunu, Ticaret Mahkemelerinden alacakları hukuken geçerli diğer belgelerle de ispat edebilirler. Bu belgeler Jandarma Karakol Komutanlığı, Zabıta Amirliği ve İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen tutanak ile Asliye Hukuk Mahkemesince yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporlarla da mücbir sebebin varlığı ispatlanabilir.

Daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

Leave A Reply