Malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 günlük süreden sonra düzenlenen faturalara özel usulsüzlük cezası uygulanır mı ?

  • Home
  • Vergi Ceza Yargılaması
  • Malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 günlük süreden sonra düzenlenen faturalara özel usulsüzlük cezası uygulanır mı ?

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzunu vermeyen ve almayanlardan her birine, her fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu için özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir.

Kanunda belirtilen fatura verilmemesi ve alınmaması hali hiç fatura düzenlemeyenler için söz konusudur. Yedi günlük süreden sonra fatura düzenlenmişse, fatura verilmemesi hali söz konusu değildir. Dolayısıyla idari cezalar için geçerli olan “cezayı gerektiren fiilin tüm unsurları tamam olmadan failin cezalandırılamayacağı” yolundaki genel ceza hukuku ilkesinin varsayım ya da kıyas yoluyla ceza tayinine olanak tanımaması nedeniyle özel usulsüzlük cezası kesilemez.

Daha ayrıntılı vergicezayargilamasi uzmanları ile iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

Leave A Reply