Hasan Çetin

S.M. Mali Müşavir Hasan ÇETİN

Faaliyet ve danışmanlık alanları aşağıda belirtilmiştir,

 • İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
 • Sigorta Primleri Teşvik Danışmanlığı
 • Özlük İşleri ve Bordrolama Süreç Danışmanlığı
 • Muhasebe Danışmanlığı
 • Şirket Kuruluş Ve Ticaret Sicil İşlemleri Danışmanlığı
 • Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Muafiyet, İstisna ve İndirim Danışmanlığı
 • KDV İade Danışmanlığı
 • Finansal Yönetim Danışmanlığı
 • Denetim Hizmetleri Danışmanlığı
 • Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Mali Projeksiyon/Öngörü Çalışmaları
 • Yatırım Danışmanlığı
 • KOSGEB, Projeler ve Hibe Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı
 • Asgari İşçilik İncelemeleri Danışmanlığı

Muhasebe Hizmetleri

 • Doğru sonuçlara ulaşabilmek için işletme yapısına uygun hesap planının hazırlanması
 • Muhasebe İşlemlerinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Vergi Mevzuatı esas alınarak yürütülmesi
 • Alacak ve Borç Hesaplarının Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Banka Hesap Yönetimi
 • Yılsonu Mali Tabloları, Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması
 • İlgili Dönem Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi
 • Elektronik Muhasebe Sürecine Uyum
 • Şirket İçi Muhasebecinin Denetimi ve Beyannamelerin Doğruluğu Kontrolü

Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

 • Asgari işçilik, iş kazası ve meslek hastalıkları, iş akdi ve feshi süreç yönetimi,
 • Bordrolama ve fazla mesai,
 • Denkleştirme çalışması,
 • İşe iade ve sonuçları,
 • Prim teşviki, destek ve indirim tutarlarının, hızlı, güvenilir ve eksiksiz hesaplanarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna belgelendirmek üzere teşviklerden yararlanılmasının sağlanması
 • İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış,
 • İş kazası ve meslek hastalığı olayları ve işveren sorumluluğu,
 • Prim oranları ve prime esas kazançların belirlenmesi,
 • İşyeri tehlike sınıf ve derecesinin (NACE) belirlenmesi ve değişikliklere ilişkin işlemler
 • İstirahatli sigortalılarla ilgili çalışmazlık bildirimi,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin türü, mahiyeti ve kanun numaralarının belirlenmesi,
 • İdari para cezası uygulamaları, itirazlar ve kanun yollarına başvurma
 • Yararlanılmamış olan fırsatlardan (tesvikler, prim iadesi) geriye doğru yararlanma,
 • Yanlış ve yersiz prim ödeme halinin önlenmesi,
 • İnsan Kaynakları ve finans/hukuk departmanı çalışanlarının sosyal güvenlik mevzuatı konusundaki yetkinliklerinin artırılması

Asgari İşçilik Danışmanlığı

 • İnşaat işlerinde asgari işçilik uygulaması,
 • İhale konusu işlerde asgari işçilik uygulaması,
 • SGK asgari işçilik araştırma ve incelemelerinde izlenmesi gereken strateji,
 • Asgari işçilik oranlarının belirlenmesi, itiraz ve yargı yoluna başvurma,
 • Asgari işçilik uzlaşması,
 • SGK’ dan ilişiksizlik yazısı temini,

İstihdam Teşvik Danışmanlığı

 • İstihdam teşviklerinden azami oranda yararlanma,
 • İşyerine uygun istihdam teşvik stratejisinin oluşturulması,
 • Birden fazla teşvikten yararlanma,

Taşeron Denetimi ve Raporlama

 • Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak kurulması,
 • Alt işveren çalıştırmadan kaynaklanan risklerin yönetimi ve raporlama,

Emeklilik Danışmanlığı

 • Yöneticilerin sigortalılık statülerinin doğru belirlenip belirlenmediği,
 • Yüksek emekli maaşı için izlenmesi gereken yol
 • Sigortalılık statülerinde çakışma,
 • Aynı anda birden fazla sigortalılık statüsüne prim ödenmesi,
 • Hizmet borçlanmaları,
 • Emeklilik hesaplamarı ve başvuru işlemleri,

Yabancıların Sosyal Güvenliği

 • Geçici görevlendirilmeler,
 • ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden gelen yabancıların sosyal güvenliği,
 • ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerden gelen yabancıların sosyal güvenliği,
 • Yurtdışı hizmet birleştirmesi işlemleri,
 • Sosyal güvenlik prim transferi ve toptan ödeme işlemleri,

Yurt Dışına İşçi Gönderimi

 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde Türk işçi istihdamı,
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelere geçici veya daimi işçi gönderimleri,

Ticaret Sicil İşlemleri

 • Ticari işletme ve şubelerinin tescili,
 • Ticaret ünvanı ve değişikliği tescili,
 • Adres tescili,
 • İş konusu değişikliği veya ilavesi tescili,
 • Sermaye şirketlerinin ana sözleşme ve değişiklik tescilleri,
 • Fesih ve tasfiyeye ilişkin tescil,
 • Nakil tescili,
 • Hisse devir kararına ilişkin tescil,
 • Vefat eden ortağın paylarının intikaline ilişkin kararın tescili,
 • Birleşme suretiyle devir alınarak infisah eden şirketin düzenleyeceği borç beyannamesine ilişkin tescil,
 • Sermaye arttırımına ilişkin tescil,
 • Anonim şirkette değer artış fonu’nun sermayeye ilave edilmesine ilişkin tescil,
 • Vakıflar ve dernekler tarafından kurulacak işletmelerin tescili

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Kurulması

 • Anonim ve Limited şirket kuruluşu  danışmanlık hizmeti yapmak.
 • Türk ve Yabancı personel çalıştırılması için çalışma ve ikamet izinlerinin alınması hususunda danışmanlık yapmak.
 • Türkiye’ye yasalarına göre şirket çalışma şartları hususunda danışmanlık yapmak.
 • Şirket kuruluşu, kuruluş sonrası sermaye artırımı ve azaltılması, gerektiğinde ana sözleşmede değişiklikler yapılması hususunda danışmanlık yapmak.
 • Türkiye’de vergi ve muhasebe sistemi hakkında yasal sorumluluklar hakkında hukuki ve mali destek sağlamak.
 • Şirketin sermaye artırması, yeni ortaklar kabul etmesi, Türkiye’de yatırım yapması, yeni ortaklıklar kurması vb. her konuda kapsamlı danışmanlık yapmak.