Kurumsal

Biz Kimiz?

Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin finansman kaynaklarından bir olan verginin çok yönlülüğü, vergi ceza mevzuatının oldukça karışık olması, vergi ceza yargılaması aşamasının özel ve farklı bilgi birikimi, deneyim ve uzmanlığı gerektiren kişilerce yapılması zorunluluğunu gerekli kılmakta ve durum mükellef lehine önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Mükellefler ile maliye idaresinin ihtilafa düştüğü konu ve olayların, idari yargılamanın sonuçlarını gören emekli hâkim, öğretim üyesi, avukat ve müşavirlerce yürütülmesi ihtilafın en az kayıpla kapatılmasını sağlayacak ve mükellef ile idare barıştırılarak mükellef lehine maksimum fayda amaçlanacaktır.