“Götürü Gider İndiriminden” yararlanmak için belli bir harcamanın ispat varlığı gereklimi dir?

  • Home
  • Gelir Vergisi
  • “Götürü Gider İndiriminden” yararlanmak için belli bir harcamanın ispat varlığı gereklimi dir?

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun “indirilecek giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının 1 inci bendinde safi kazancın tespit edilmesi için indirilecek giderler arasında ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler ifadesinden sonra parentez içi hüküm olarak ( ihracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurtdışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.) hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen Kanunu hükmü; ihracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflere “genel giderlere ilaveten” ilgili faaliyetlerinden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak üzere yurt dışındaki faaliyetleriyle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü gider hesaplayabilme hakkı tanıdığı gibi söz konusu indirimleri herhangi bir ispat şartına bağlamamış ve bu giderlerin yasal kayıtlara kaydedilme zorunluluğunu da aramamıştır.

Daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

Leave A Reply