Evlililik bir yılını doldurmamış olsa bile, birliğin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının ispatlanması halinde, boşanma kararı verilebilir.

  • Home
  • Boşanma
  • Evlililik bir yılını doldurmamış olsa bile, birliğin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının ispatlanması halinde, boşanma kararı verilebilir.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2014/18466

Karar No: 2015/2655

Karar Tarihi: 24.2.2015

KARAR: Evlililik bir yılını doldurmamış olsa bile, birliğin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının ispatlanması halinde, boşanma kararı verilebilir. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması koşulu, Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesine göre boşanma kararı verilebilmesi için gereklidir.

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalının tartışmaları esnasında kocasına ağza alınmayacak sözlerle küfrettiği ve kolunda tırnak izleri oluşacak şekilde yaraladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK madde 166/1) karar verilecek

– Anlaşmalı Boşanma Kararı Alınır

– Boşanma Protokolü Hazırlanır

– Protokolde Velayet, Nafaka, Tazminat, Ev Eşyası vb Konular Düzenlenir

– Protokol Taraflarca İmzalanır

– Protokol Taraflarca İmzalanınca Dava Dilekçesi Hazırlanır

– Protokol ve Dava Dilekçesi İle Boşanma Davası Açılır

– İvedi Duruşma Günü İstenir

– Taraflar Duruşma Günü Mahkemeye Giderler

– Taraflar Boşanma İradelerini Açıklar ve Protokoldeki İmzalarını İkrar Ederlerse

– Mahkemece Anlaşmalı Boşanmaya Karar Verilir

– Gerekçeli Karar Yazılır

– Gerekçeli Karar Tebliğ Alınır

– Taraflar Temyizden Feragat Eder

– Kararın Kesinleşmesi Yapılır

– Nüfus Müdürlüğüne Karar Gönderilir ve Taraflar Kimliklerini Değiştirebilirler

Leave A Reply