Çeşitli Marka ve Model İş Makinelerinin Satışı Sonucu Elde edilen Ticari Kazancın Eksik Beyan Edildiğinden Bahisle Takdir Komisyonunca Takdir Edilen KDV Tarhiyatı Hakkında Ankara Vergi Dava Dairesi Mahkeme Kararı

  • Home
  • Vergi Ceza Yargılaması
  • Çeşitli Marka ve Model İş Makinelerinin Satışı Sonucu Elde edilen Ticari Kazancın Eksik Beyan Edildiğinden Bahisle Takdir Komisyonunca Takdir Edilen KDV Tarhiyatı Hakkında Ankara Vergi Dava Dairesi Mahkeme Kararı