Boşanma karşılığında alınan nafaka gelir vergisine tabi midir ?

  • Home
  • Gelir Vergisi
  • Boşanma karşılığında alınan nafaka gelir vergisine tabi midir ?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi olduğu, gelirin ise bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun muaflık ve istisnalar başlıklı ikinci kısmının 25 inci maddesi tazminat ve yardımlarda müstesnalar adı altında düzenlenmiştir. Bu maddenin 8 inci fıkrasında nafaka alanların gelir vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla her türlü nafaka alacakları ve tazminatlar gelir vergisinden müstesnadır.

Leave A Reply