%99 Başarılı Uzlaşma

Vergi ihtilaflarının çözümünde mükellefin maksimum faydası adına çalışıyoruz.

Minimum Kayıp

Vergi sorunlarının en az kayıpla çözülmesini sağlıyoruz.

Disiplinler Arası Danışmanlık

Emekli hâkim, avukat ve müşavirlerden oluşan danışmanlık sistemi.

Vergi ve Ceza Yargılaması Kimdir?

Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin finansman kaynaklarından biri olan verginin çok yönlülüğü, vergi ceza mevzuatının oldukça karışık olması, vergi ceza yargılaması aşamasının özel ve farklı bilgi birikimi, deneyim ve uzmanlığı gerektiren kişilerce yapılması zorunluluğunu gerekli kılmakta ve durum mükellef lehine önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Mükellefler ile maliye idaresinin ihtilafa düştüğü konu ve olayların, idari yargılamanın sonuçlarını gören emekli hâkim, öğretim üyesi, avukat ve müşavirlerce yürütülmesi ihtilafın en az kayıpla kapatılmasını sağlayacak ve mükellef ile idare barıştırılarak mükellef lehine maksimum fayda amaçlanacaktır.

Tüm Sorularınız İçin Bize Ulaşın 0312 911 01 14 - 0505 922 9119
Layer

Uzmanlıklarımız

Size Hangi Hukuksal ve Vergi
Konularında Destek Oluyoruz?

Vergi ceza ibarnameleri ve ödeme emirleri  dava dilekçelerinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3 ve 15 madde hükümlerine uygun olarak hazırlanması ve yazımı

Dava aşamasında gerekli teknik süreçlerin takibi ve sonradan ortaya çıkan belgelerin olması durumunda ek dilekçelerin verilmesi,

Vergi Mahkemesi kararlarının istinaf ve temyiz süreçlerinin takibi,

Gümrüklerde alınan vergilere ilişkin uyuşmazlıkların Vergi Mahkemesi aşamasında takibi

İletişim

Vergi Uyuşmazlıkları Durumlarında Uzman Ekibimizden Destek Alın

Blog

Vergi ve Hukuk
Güncel Haberler

Güncel Haberler, Kanunlar, Örnek Dava Sonuçları ve Merak Ettiğiniz Bir Çok Konu Blog'da!